NAVŠTÍVTE NÁS NA NOVEJ STRÁNKE INŠTITÚTU:

www.vipinstitut.sk

 

 

Nemecký jazyk a anglický jazyk v Nitre VIP individuálnym spôsobom

Nájdite si čas na rozšírenie Vašich obzorov a jazykových zručností pod VIP odborným vedením skúsených pedagógov a odborníkov!
 

 

Vážený obchodný partner,

dovoľte nám upriamiť Vašu pozornosť na služby, ktoré už štvrtý rok ponúkame súkromnému i verejnému sektoru v oblasti jazykového vzdelávania a prekladov odbormej, podnikovej i úradnej cudzojazyčnej literatúry.

V našom Vzdelávacom inštitúte Paulus, ktorý sídli na Špitálskej ulici v budove Polikliniky sv. Medarda v Nitre už roky pomáhame ľuďom pri prekonávaní jazykových bariér, prípravou k zamestnaniu sa s využitím cudzieho jazyka ako aj k vycestovaniu a komunikácii so zahraničím. Našou vizitkou sú stovky ľudí, ktorí sa vďaka vzdelaniu u nás etablovali na domácom i zahraničnom pracovnom trhu vďaka tomu, že sa jazykovo rekvalifikovali.

Máme skúsenosti i s firemnou výučbou, t.j. výučbou zamestnancov zmluvných firiem, ktorým zamestnávateľ čiastočne alebo aj úplne hradí v rámci benefitového programu vzdelávanie u nás.

Rovnako úspešne spolupracujeme s firmami, ktoré majú nemecké či anglické korene a pomáhame im v komunikácii s materskými firmami v zahraničí, počas pracovných meetingov tlmočením, či prekladmi smerníc a pokynov z materských firiem.

Zvláštnosťou nášho vzdelávania je individuálna výuka one-to-one resp. face to face, čím sa obsah učiva i jeho zameranie prispôsobujú potrebám a aktuálnemu stavu daného jednotlivca a urýchľuje sa tak celý vzdelávací proces. Zamestnávame výlučne odborníkov – skúsených učiteľov a kvalifikovaných pracovníkov.

Dúfame, že Vás ponuka našich služieb zaujala a budeme sa tešiť na prípadnú spoluprácu s Vami.

PhDr. Ondrej Pavle VZDELÁVACÍ INŠTITÚT PAULUS a tím vzdelávacieho inštitútu

NOVINKA! 

Uchádzači o zamestnanie do 29 rokov, v rámci národného programu Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie máte možnosť absolvovať zdarma kurz nemeckého alebo anglického jazyka vo Vzdelávacom inštitúte Paulus na Špitálskej ulici č. 13 v Nitre. Vzdelávanie vedú skúsení učitelia a je ukončené osvedčením o absolvovaní kompetenčného kurzu. Celý kurz je hradený úradom práce a za každý deň kurzu Vám budú preplatené cestovné a stravné náklady. Program je časovo limitovaný, preto sa naň v prípade záujmu prihláste čo najskôr. Zvýhodníte svoje postavenie na trhu práce a získate lepšie podmienky pre zamestnanie. Viac informácií Vám udelia na úrade práce, prípadne na tel. čísle 0911 454 282.


 

 

PRÍPRAVA NA ŠTÁTNE A INÉ AKREDITOVANÉ SKÚŠKY

Od 21.3.2017 je Vzdelávací inštitút Paulus akreditovaným prípravným centrom E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre pre viacero druhov skúšok:
 
* Cambridge English
* TOEFL iBT
* Goetheho inštitútu
* ECL
* štátne jazykové skúšky
 

 

Nemčina a angličtina individuálne s VIP vedením - najistejšia cesta za pokrokom v jazykových kompetenciách!

Preklady z a do nemeckého a anglického jazyka - rýchlo a kvalitne!

Kontaktujte nás

Potrebujete viac informácií? Napíšte nám!