Cenník

 

Individuálne hodiny nemčiny a angličtiny

 - 15,- EUR/hodina   60 min. 

 

Skupinové vyučovanie (nad 3 osoby)

-  skupinový kurz - nemčina - 6,- EUR/hodina 

-  skupinový kurz - angličtina - 6,- EUR/hodina

PREKLADY

- 20,- EUR normostrana