Cenník

 

Individuálne hodiny nemčiny a angličtiny

 - 12,- EUR/hodina   60 min. 

 

Skupinové vyučovanie (nad 3 osoby)

-  skupinový kurz - nemčina - 4,- EUR/hodina 

-  skupinový kurz - angličtina - 4,- EUR/hodina

PREKLADY

- 20,- EUR normostrana