Metódy výučby

Naši učitelia používajú na výučbu jazyka  metódu face to face, ktorá je zameraná na individuálne tempo výučby, prispôsobené klientovi. Používaním tejto metódy sa študent učí najrýchlejšie ako sa dá.

Face to face metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne  od začiatočníkov až po pokročilých.

Výhody učenia sa u nás:

  • kvalifikovanosť a profesionalita
  • využitie moderných technológií
  • individuálny prístup ku každému študentovi
  • prepojenie so životom.