Metódy výučby

Cudzí jazyk rýchlo a efektívne

Naši lektori používajú na výučbu jazyka  metódu face to face, ktorá je zameraná hlavne na individuálne tempo výučby, prispôsobené klientovi. Používaním tejto metódy sa študent učí najrýchlejšie ako sa dá.

Face to face metóda je vhodná pre všetky jazykové úrovne  od začiatočníkov až po pokročilých.

Táto forma výučby je určená pre dospelých alebo deti, ktorým z časových alebo iných dôvodov nevyhovuje navštevovať kurzy nemčiny pre verejnosť.

Neváhajte a presvedčte sa, že tento spôsob výučby vám prinesie želané a preukázateľné výsledky.

Výhody učenia sa u nás:

  • rozprávate  už od prvej hodiny,
  • tento spôsob výučby je rýchlejší ako pri klasickej forme,
  • učíte sa základnú gramatiku - začnete rozumieť spôsob myslenia v jazyku
  • odbúrate jazykovú bariéru,
  • neustále opakovanie si novej slovnej zásoby, rýchlejšie zapamätanie si slovíčok,
  • individuálny prístup ku každému žiakovi.