Náš tím

 

  PhDr. Ondrej Pavle    

    Je zakladateľom Vzdelávacieho inštitútu Paulus. Okrem manažérskych povinností sa venuje výučbe nemeckého, poľského jazyka, prekladom a tlmočeniu a rozšírenou oblasťou jeho pôsobenia je psychologické a pracovné poradenstvo. Študoval v Poľsku a jazykové zručnosti si zdokonalil viacerými pobytmi v Rakúsku a Nemecku. Má 9 ročné skúsenosti s výučbou žiakov všetkých vekových kategórií a medzinárodnú spoluprácu v rozličných spoločenských rovinách.

 

 

Mgr. Jana Fogadová

    Je skúsenou pracovníčkou inštitútu a zabezpečuje vzdelávanie v anglickom jazyku. Vyštudovala anglický jazyk na pedagogickej fakulte a má dlhoročné skúsenosti s vyučovaním detí aj dospelých.

 

  

Mgr. Jana Kapustová

 

    Celý svoj profesný život venuje učeniu. Vyštudovala na FTVS  UK  Bratislava. V minulosti pracovala na SOUe Vráble. Od roku 2003 však svoje zameranie upriamila výlučne na výučbu anglického a nemeckého jazyka. Má bohaté skúsenosti so žiakmi všetkých vekových kategórií. Ku každému žiakovi pristupuje individuálne, zodpovedne a všetky nedostatky s trpezlivosťou krok za krokom odstraňuje.

 

Dipl. Germ. Vladimír Benc

    Učiteľ s bohatými zahraničnými skúsenosťami. Po ukončení STU v Bratislave študoval v Mníchove na Inštitúte pre jazyky a tlmočenie španielsky a nemecký jazyk. Postupom času si svoju kvalifikáciu doplnil štúdiom v Sabel Akadémii v Míchove obchodnou špecializáciou Export/Import. Do roku 2017 žil a pôsobil v Nemecku, v Mníchove kde bolo väčšinou jeho profesným zameraním pôsobenie v oblasti manažmentu poisťovníctva. Od roku 2017 žije a pracuje na Slovensku a so svojími bohatými jazykovými zručnosťami sa delí s radosťou so študentmi nášho inštitútu.

 

  

Bc. Mariana Okenková

 

    Má ukončené vysokoškolské v odbore pedagogika. Nemčina je jej práca, ale zároveň i záľuba. Venuje sa jej dlhú dobu, nakoľko z nej maturovala, svoje vedomosti si rozšírila absolvovaním viacerých kurzov až po získanie certifikátu Goethe-Institutu. Odvtedy učí na základných a stredných školách nemecký jazyk a je spoľahlivou učiteľkou i nášho inštitútu.