Náš tím

PaedDr. Adriana Holková

 Je odborným garantom štúdia v inštitúte Paulus, nakoľko sa aktívne venuje vyučovaniu nemeckého a anglického jazyka viac ako 15 rokov. Absolvovala štúdium jazykov na UKF a na EKU v Nitre. Úspešne absolvovala niekoľko ďalších akreditovaných programov na skvalitnenie výučby a prvú i druhú atestáciu. 

 

PhDr. Ondrej Pavle

  Je zakladateľom Vzdelávacieho inštitútu Paulus. Okrem manažérskych povinností sa venuje výučbe nemeckého, poľského jazyka a rozšírenou oblasťou jeho pôsobenia je terapeutické a pracovné poradenstvo. Študoval v Poľsku a jazykové zručnosti si zdokonalil viacerými pobytmi v Rakúsku a Nemecku. Má 8 ročné skúsenosti s výučbou žiakov všetkých vekových kategórií.

 

Mgr. Jana Fogadová

 Je skúsenou pracovníčkou inštitútu a zabezpečuje vzdelávanie v anglickom jazyku. Vyštudovala anglický jazyk na pedagogickej fakulte a má dlhoročné skúsenosti s vyučovaním detí aj dospelých.

 

Mgr. Jana Kapustová

Celý svoj profesný život venuje učeniu. Vyštudovala na FTVS  UK  Bratislava. V minulosti pracovala na SOUe Vráble. Od roku 2003 však svoje zameranie upriamila výlučne na výučbu anglického a nemeckého jazyka. Má bohaté skúsenosti so žiakmi všetkých vekových kategórií. Ku každému žiakovi pristupuje individuálne, zodpovedne a všetky nedostatky s trpezlivosťou krok za krokom odstraňuje.

 

Dipl. Germ. Vladimír Benc

Učiteľ s bohatými zahraničnými skúsenosťami. Po ukončení STU v Bratislave študoval v Mníchove na Inštitúte pre jazyky a tlmočenie španielsky a nemecký jazyk. Postupom času si svoju kvalifikáciu doplnil štúdiom v Sabel Akadémii v Míchove obchodnou špecializáciou Export/Import. Do roku 2017 žil a pôsobil v Nemecku, v Mníchove kde bolo väčšinou jeho profesným zameraním pôsobenie v oblasti manažmentu poisťovníctva. Od roku 2017 žije a pracuje na Slovensku a so svojími bohatými jazykovými zručnosťami sa delí s radosťou so žiakmi nášho inštitútu.

 

Bc. Mariana Okenková

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, odbor pedagogika. Nemčina je jej práca, ale zároveň tiež záľuba. Venuje sa jej dlhú dobu, z uvedeného jazyka má maturitu, svoje vedomosti si rozšírila absolvovaním viacerých kurzov, vlastní certifikát Goethe-Institutu, Deutsch als Fremdsprache - Nemčina ako cudzí jazyk. Niekoľko rokov učila na základnej škole, v súčasnosti učí nemecký jazyk na strednej škole a v dvoch jazykových školách.