Jazykové kurzy

Jazykové kurzy pre dospelých:

- nemecký jazyk

- ruský jazyk

- poľský jazyk

- ukrajinský jazyk

- maďarský jazyk

Firemné kurzy:

- nemecký jazyk

- Výučba nemeckého jazyka v skupine s počtom od 8 ôsob.

Individálna výučba

- Výučba na základe individuálnych požiadaviek klienta.