Oblasti vzdelávania

Oblasť 1 -  zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v oblasti jazykového vzdelávania

Oblasť 2 – pomoc klientom pri hľadaní pracovných príležitostí v zahraničí a ich celková jazykovo-intelektuálna príprava k vycestovaniu

Oblasť 3 - rekvalifikácia uchádzačov o zamestnanie za účelom ich integrácie na pracovnom trhu a vzdelávanie zamestnancov zmluvných firiem

Oblasť 4 – realizácia kurzov prvej pomoci a kurzov nemčiny pre zdravotnícky personál.