Oblasti vzdelávania

Oblasť 2 – rekvalifikácia uchádzačov o zamestnanie v anglickom a nemeckom jazyku, pomoc klientom pri hľadaní pracovných príležitostí doma i v zahraničí

Oblasť 3 - VIP terapeutické psychologické poradenstvo - PhDr. Ondrej Pavle

Oblasť 4 - preklady a tlmočenie z/do anglického, nemeckého a poľského jazyka