Certifikáty a osvedčenie

Vzdelávací inštitút - Paulus vydáva tieto certifikáty a osvedčenia:

 

1. SERR -  spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti. Vystavujeme 4 stupne hodnotenia A1, A2 a B1, B2, ktoré sú čoraz častejšie akceptované ako parametre hodnotenia úrovne individuálnej jazykovej zručnosti. Ide o porozumenie textov, hovorovej reči, písomného a konverzačného prejavu, čiže je celkovo hodnotená písomná a hovorová komunikačná schopnosť jednotlivca v danom jazyku.

 

2. Osvedčenia o absolvovaní jazykových kurzov tematických oblastí (opatrovateľstvo a hoteliérstvo)