Jazykové kurzy

Zabezpečíme Vám rekvalifikáciu hotelového a gatro personálu v európskych jazykoch.

Cieľ: Zvýšenie kvality služieb a jazykovej pripravenosti personálu v hotelových a reštauračných zariadeniach

KURZY: nemčina, angličtina, ruština, maďarčina, poľština
Modul 1 (3mesiace), alebo Modul 2 (6mesiacov)

Výstupy: personál musí vedieť zareagovať na všetky štandardné otázky týkajúce sa hotelového zariadenia a služieb ako aj gastronómie v uvedených jazykoch, podať adekvátnu odpoveď, poradiť a uspokojiť želania zákazníkov a hostí, čím zvýši pozitívny dojem zo zariadenia, v ktorom pracuje a teda i jeho návštevnosť.

Zaťaženie zariadenia: minimálne – individuálna výučba
(1-2 hod./týž./osoba) pre-striedanie zamestnancov
 

Jazykové kurzy pre dospelých a študentov:

- nemecký jazyk

- anglický jazyk

- poľský jazyk

 

Firemné kurzy:

- nemecký jazyk

- anglický jazyk

- poľský jazyk

 

Individálna výučba:

- Výučba na základe individuálnych požiadaviek klienta.