Preklady

Inštitút ponúka certifikované preklady z (do)  nemeckého jazyka a necertifikované preklady z (do) anglického jazyka.