Preklady

Inštitút ponúka preklady z (do)  nemeckého jazyka, anglického a poľského jazyka. V súčasnosti sa uchádzame o získanie záznamu v registri znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na Ministerstve spravodlivosti SR.