Príprava na štátne a iné akreditované skúšky

Od 21.3.2017 je Vzdelávací inštitút Paulus akreditovaným prípravným centrom E-KU Inštitútu jazykovej a interkultúrnej komunikácie v Nitre pre viacero druhov skúšok:
 
* Cambridge English
* TOEFL iBT
* Goetheho inštitútu
* ECL
* štátne jazykové skúšky